Nasze rozwiązania

Produkt kredytowy z segmentu korporacyjnego dla Klienta z uproszczoną księgowością?

02/2019

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


02/2019


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Przetwórstwo tartaczne

Roczny przychód 5.000.000 PLN


Klient finansował inwestycje kredytami obrotowymi i gotówkowymi dla osoby fizycznej, skutkiem czego płacił miesięcznie 42 tys. zł rat kredytowych. Zapotrzebowanie na jego usługi było duże, ale nie posiadał kapitału obrotowego na ich realizację.


Rozpoznając potrzeby Klienta uznaliśmy, że optymalne dla niego są rozwiązania niedostępne dla jego segmentu - Klient prowadził księgowość uproszczoną (KPiR) a produkty dedykowane były firmom prowadzącym pełną księgowość. Zaprezentowaliśmy dane księgowe Klienta w formie bilansu oraz rachunku zysków i strat, co pozwoliło Bankowi wykonać pełną analizę firmy i udzielić finansowanie, które optymalnie ustrukturyzowało jego zobowiązania – miesięczne raty kredytowe obniżyliśmy o 60%.