Nasze rozwiązania

Zmiana faktora w trakcie trwania umowy faktoringowej

12/2017

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


12/2017


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Firma transportowa

Roczny przychód 1.500.000 PLN


Firma podpisała niekorzystną dla siebie umowę z instytucją faktoringową. Skomplikowany i kosztowny instrument nie był wykorzystywany przez Firmę.


Wynegocjowaliśmy niskie koszty przeniesienia faktoringu do innej Firmy. Przeniesienie cesji przeprowadziliśmy natychmiastowo pomimo prób uniemożliwienia tego przez poprzedniego faktora. Klient uzyskał dostęp do środków i nowe, tańsze źródło finansowania.