Nasze rozwiązania

500 000 zł kredytu bez określenia celu, na 10 lat, na podstawie analizy przychodów i historii kredytowej

05/2017

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


05/2017


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Naprawa i konserwacja maszyn + produkcja konstrukcji stalowych

Roczny przychód 700 000 PLN


Brak możliwość uzyskania finansowania obrotowego w bankach pomimo dużej ilości zleceń i wysokiej marży na prowadzonej działalności.


Pozyskaliśmy finansowanie niecelowe w Banku w wysokości 500 tys. zł na okres 10 lat, oparte głównie na poziomie obecnych przychodów i historii kredytowej. Dzięki uzyskaniu dodatkowego kapitału na rozwój Firma zwiększyła obroty w ciągu roku o 90%.