Nasze rozwiązania

Finansowanie obrotowe dla nowoutworzonej spółki z jednym odbiorcą?

08/2018

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


08/2018


Spółka z o.o. 100% właściciel obcokrajowiec

Nowoutworzona spółka celowa świadcząca usługi magazynowania i co-packingu


Niemożność uzyskania kredytowania obrotowego dla nowego podmiotu. Jeden odbiorca, długie terminy płatności.


Firma posiadała jednego odbiorcę ale była to znana spółka o dobrej kondycji finansowej z siedzibą na terenie UE. Na tej podstawie pozyskaliśmy pełny faktoring należnościowy w kwocie 700 tys. zł z możliwością podwyższenia za kilka miesięcy.