Nasze rozwiązania

Kredyt w 4-krotnie większej kwocie w cenie 3 razy niższej niż w poprzednim Banku?

11/2018

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


11/2018


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Firma handlowa działająca na rynku agro

Roczny przychód 30.000.000 PLN


Klientowi Bank odmówił odnowienia kredytu w rachunku bieżącym z uwagi na zmianę kryteriów oceny ryzyka, zaskakując tym Klienta, którego sytuacja finansowa była nawet lepsza niż w momencie przyznania kredytu.


W ciągu tygodnia uzyskaliśmy dla Klienta kredyt w 4-krotnie większej kwocie w cenie 3 razy niższej niż w poprzednim Banku, bez rzeczowego zabezpieczenia. Ponadto ofertę finansowania rozszerzyliśmy o dodatkową kwotę kredytu zabezpieczoną hipotecznie równą 100% wartości posiadanej przez Klienta nieruchomości.