Nasze rozwiązania

Kredyt dla spółki z rocznym stażem w oparciu o wyniki firm wspólników?

03/2016

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


03/2016


Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Handel detaliczny z branży spożywczej

Roczny przychód 30.000.000 PLN


Trzech wspólników prowadziło wspólny biznes jako trzy osobno zarejestrowane działalności gospodarcze. Planując połączenie działalności powołali spółkę komandytową. Po roku jej działalności zaistniała potrzeba skorzystania z finansowania zewnętrznego. Przychody spółki za ten okres stanowiły 20% obrotu powiązanych podmiotów.


Bazując na wynikach powiązanych podmiotów, uzyskaliśmy dla spółki z rocznym stażem działalności kredyt obrotowy w kwocie 750.000 zł. Ponadto spółka została objęta przez Kancelarię wsparciem w monitorowaniu realizacji wymagań Banku w zakresie kondycji finansowej Firmy.