Nasze rozwiązania

Duże oszczędności na kosztach kredytowych poprzez konsolidację kredytów?

01/2018

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


01/2018


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Branża stolarska

Roczny przychód 1.500.000 PLN


Klient posiadał kilka kredytów w różnych bankach. Łącznie suma jego zobowiązań kredytowych wynosiła 500.000 PLN. Potrzebował obniżenia kosztów kredytowania.


Po analizie zobowiązań Klienta, wybraliśmy dwa banki, które dokonały konsolidacji kredytów na lepszych warunkach cenowych. Oszczędności na kosztach kredytowych wyniosły 16.000 PLN rocznie.