Nasze rozwiązania

Gwarancja de minimis jako jedyne zabezpieczenie kredytu?

07/2016

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


07/2016


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Handel detaliczny

Roczny przychód 2.000.000 PLN


Klient posiadał kredyt 200.000 zł zabezpieczony hipoteką na swojej prywatnej nieruchomości. Potrzebował dodatkowego kapitału obrotowego. Nie miał już innego majątku na zabezpieczenie kolejnego kredytu.


Uzyskaliśmy dla Klienta kredyt w kwocie 400.000 zł z zabezpieczeniem w postaci gwarancji de minimis, która jest jedną z form publicznej pomocy dla przedsiębiorców.