Nasze rozwiązania

Faktoring na sfinansowanie pojedynczego kontraktu

11/2017

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


11/2017


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Produkcja odzieży

Roczny przychód 2.000.000 PLN


Firma wygrała zamówienie publiczne na swoje usługi o wartości 4,5 mln zł. Produkcję zleciła zagranicznemu podwykonawcy za 2,5 mln zł. Na uregulowanie zobowiązania wobec podwykonawcy Spółka potrzebowała kredytu 1,7 mln zł.


Z uwagi na zbyt niskie w stosunku do wnioskowanej kwoty kredytu przychody, krótki okres prowadzenia działalności oraz brak rzeczowego zabezpieczenia transakcji, nie było możliwości uzyskania kredytu bankowego. Pozyskaliśmy dla Klienta faktoring dłużny w kwocie 335 tys. EUR pod jednorazowe zlecenie zabezpieczony wpisem hipotecznym na drugim miejscu.