Nasze rozwiązania

Kredyt inwestycyjny na kilka milionów dla firmy na KPiR

03/2017

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


03/2017


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Produkcja i renowacja drzwi, okien oraz innych elementów stolarskich

Roczny przychód 3.000.000 PLN


Klient potrzebował kapitału na budowę hali warsztatowo-magazynowej z zapleczem biurowo-socjalnym. Wartość inwestycji 3.500.000 PLN, środki własne Klienta 750.000 PLN.


Prowadziliśmy aplikowanie o kredyt od początku do uruchomienia kredytu. Opracowaliśmy dla Klienta biznesplan, w którym wszystkie historyczne dane finansowe jak i prognozowane przedstawiliśmy w układzie pełnej księgowości (bilans i RZiS), mimo, że Klient prowadzi uproszczoną księgowość, co pozwoliło bankom na szeroką analizę sytuacji finansowej Klienta. Firma uzyskała kredyt inwestycyjny w kwocie 2.750.000 PLN oraz kredyt obrotowy na finansowanie VAT w kwocie 620.000 PLN.