Nasze rozwiązania

Kilkumilionowy kredyt w trakcie pandemii COVID-19

04/2020

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


04/2020


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Produkcja wyrobów tartacznych

Roczny przychód 4.500.000 PLN


Klient potrzebował zoptymalizowania zobowiązań kredytowych (dużo rozproszonych kredytów o dość małych kwotach, z różnymi terminami kredytowania) i dodatkowego kapitału obrotowego. Proces ubiegania się o kredyt skomplikowała trudna sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana epidemią COVID-19, czego skutkiem było wprowadzenie przez banki dodatkowych restrykcji i procedur.


Bank radykalnie obniżył wartość nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu (z 5 do 3 mln PLN a łączna kwota kredytowania miała wynosić 4 mln PLN) – wykorzystaliśmy w negocjacjach zwiększenie przez BKG poziomu gwarancji de minimis do 80% kredytu (przed COVID-19 było 60%). Zgodnie z nowym wymogiem Banku przygotowaliśmy analizę środków bezpieczeństwa i harmonogram zabezpieczenia ciągłości działania Firmy. Klient uzyskał kilkumilionowe kredytowanie (w tym nowe środki do obrotu) zgodnie z jego oczekiwaniami.