Nasze rozwiązania

Potrzebujesz kredytu z zabezpieczeniem rzeczowym, a jedyne co posiadasz to nieruchomość w leasingu?

11/2020

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


11/2020


Spółka jawna

Branża budowlana

Roczny przychód 10.000.000 PLN


Ze względu na branżę i brak rzeczowego zabezpieczenia Banki nie chciały udzielić Klientowi kolejnego finansowania obrotowego. Na zabezpieczenie kredytu posiadał jedynie nieruchomość zakupioną w leasingu.


W pierwszej kolejności pozyskaliśmy dla Klienta środki na wykup nieruchomości z leasingu. Przeanalizowaliśmy wskaźniki finansowe Klienta i wskazaliśmy mu, które wymagają poprawy. Oczekując na zwolnienie hipoteki na nieruchomości, pracował nad poprawą wskaźników. Następnie pozyskaliśmy dla niego kredyt bankowy na kwotę ponad 2 mln PLN z zabezpieczeniem w formie gwarancji de minimis oraz hipoteki na wykupionej z leasingu nieruchomości.