Nasze rozwiązania

Kredyt z banku na spłatę pożyczki od udziałowca?

03/2022

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


03/2022


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma produkcyjna

Roczny przychód 24.000.000 PLN


Były udziałowiec udzielił pożyczki spółce-matce na kwotę 7 mln PLN na oprocentowaniu dużo wyższym niż bankowe. Spółka-matka posiadała nieruchomość, którą można było obciążyć hipoteką, ale nie miała źródła spłaty kredytu, ponieważ nie miała przychodów. Spółka-córka, natomiast prowadziła działalność gospodarczą, ale generowała straty naruszające kapitały własne i nie była dłużnikiem tej pożyczki.


Przeprowadziliśmy i sfinalizowaliśmy negocjacje w sprawie trójstronnego porozumienia (spółka-matka, spółka-córka oraz bank) dot. wcześniejszej spłaty pożyczki od byłego udziałowca ze środków uzyskanych z kredytu bankowego.