Nasze rozwiązania

Ubezpieczenie jako jeden z elementów planowania sukcesji w firmie

05/2022

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


05/2022


Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Produkcja artykułów metalowych

Roczny przychód 5.000.000 PLN


Klientka z pomocą naszej Kancelarii uzyskała 2 mln kredytu na działalność swojej firmy. Firmę prowadziła wspólnie z mężem, którego ustanowiła zarządcą sukcesyjnym na wypadek jej śmierci. Małżonkowie sporządzili tzw. wzajemne testamenty i oboje ubezpieczyli się (krzyżowo) na życie - odpowiednio na 280 i 528 tysięcy zł, a ich polisy obejmowały tylko życie ubezpieczonych. Polisy zawierały opcję gromadzenia kapitału, który mógł być wypłacony po 30 latach.


Wykonaliśmy analizę polis ubezpieczeniowych Klientów pod kątem możliwych do wystąpienia scenariuszy. Efektem analizy było zwiększenie sumy ubezpieczenia każdego z małżonków do 2 mln zł czyli do poziomu firmowych zobowiązań kredytowych, skrócenie okresu ubezpieczenia do 15 lat czyli okresu w którym klienci planują prowadzić działalność zarobkową i w którym planują spłacić wszelkie posiadane zobowiązania. Zmieniona została też struktura uposażonych - małżonkowie uposażeni wzajemnie w 99%, 1% otrzymał ojciec ubezpieczonego (potencjalny opiekun prawny dzieci, który został też powołany na zapasowego zarządcę sukcesyjnego w JDG). Dodatkowo zakres ubezpieczenia został zwiększony o trwale inwalidztwo całkowite w wyniku choroby lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku z SU 2 mln oraz poważne zachorowanie z SU 500 tysięcy złotych.