Nasze rozwiązania

Gwarancja zamiast kaucji

09/2022

Profil klienta

Potrzeba/problem

Rozwiązanie


09/2022


Spółka komandytowa

Branża budowlana, kontrakty z JST i B2B

Roczny przychód 25.000.000 PLN


Spółka miała możliwość pozyskania nowych kontraktów ale nie miała odpowiedniego zaplecza finansowego. Banki odmawiały udzielenia jej kredytów z uwagi na branżę, niski współczynnik kapitałów własnych, nieregularne przychody (długoterminowe kontrakty) i brak majątku mogącego stanowić zabezpieczenie.


Aby uwolnić środki Klienta zablokowane kaucjami na rzecz zleceniodawców, pomogliśmy mu uzyskać gwarancje funduszy poręczeniowych wspierających przedsiębiorców w Wielkopolsce. Dodatkowym atutem były niskie koszty otrzymania gwarancji i krótki czas jej uzyskania (tydzień). Kwota gwarancji 1,5 mln PLN. Klient zawarł nowe kontrakty.